Peugeot Design Lab – Hjärtat i vår vision

Peugeot Design Lab är en global designstudio får vårt varumärke. Styrkan i ett varumärke kan inte bara mätas genom dess produkter; allt som en kund ser, hör och känner spelar en avgörande roll i uppfattningen av själva varumärket. Peugeot Design Lab har specialiserat sig på att utveckla globala varumärkes- och produktupplevelse.

Våra konceptbilar är det ultimata uttrycket för Peugeotvarumärkets vision. Dessa unika fordon visar över 120 år av fordonskunnande och designerfarenhet, som nu är tillgängliga för våra kunder.